Login Form  

   

 

 

 

Som un servei d'educació no formal i, per tant, ens regim per un Projecte Educatiu de Centre integral. Així, nosaltres ens considerem, abans de res, un centre de lleure educatiu i, per això: educadors , a títol individual, i equip educatiu , com a eina de gestió col·legiada del Centre. Amb això volem manifestar que la nostra tasca educativa es basa en el treball en equip com a eina bàsica de gestió; un treball en equip que es manifesta en la participació en la gestió, cadascun segons el seu servei específic, en la responsabilitat i el compromís personal com a manera de treballar habitual, i en la corresponsabilitat, de cara al funcionament general del Centre. D'aquesta manera, el nostre compromís s'integra i es concreta dins el Projecte Educatiu Anual i es regula per la present Carta d'Identitat i Ideari , per l' Organigrama i pel Reglament de Règim Interior , tots ells aprovats per la Titularitat del Centre.

Dins de la nostra manera d'entendre el concepte d'educació, ens comprometem a posar els/les infants, els/les adolescents i els/les joves en el centre del nostre plantejament educatiu de fons.

 

 

Volem destacar també alguns conceptes clau en relació a la identitat educativa original del nostre Centre:

  • Educació.

Procés, que dura tota la vida, que afavoreix el desenvolupament continu de les aptituds d'una persona, tant en la seva qualitat d'individu com en el de membre de la societat.

La finalitat de l'educació és contribuir al ple desenvolupament de persones autònomes, solidàries, responsables i compromeses.

Segons la UNESCO es divideix en educació formal (reglada), educació no formal (no reglada) i educació informal (estructures i relacions socials, així com MCS).

  • Educació no formal.

Activitat organitzada amb finalitats educatives fora del sistema oficial establert, encarada a oferir uns objectius d'aprenentatge determinats a un públic concret.

  • Educació en el Lleure.

Forma educativa que consisteix en participar en activitats de temps lliure amb infants, adolescents i joves. Es realitzen en centres d'esplai, agrupaments, colònies de vacances, casals, campaments, caps de treball, esport recreatiu, activitats extraescolars...

  • Entitats de Lleure Educatiu.

Entitats que eduquen en el lleure des de la gratuïtat i amb una intenció educativa explícita. El seu principal nucli d'interès són les persones, especialment els infants, adolescents i joves, tot recalcant el sentit del compromís i de la responsabilitat individual en el procés de creixement. Es basen en el caràcter voluntari dels educadors/es, l'aprenentatge per la pràctica, l'aprenentatge progressiu (projectes), la pertinença i l'educació en els valors social.

  • Voluntari/a.

El nostre Centre treballa des de la identitat voluntària dels seus educadors/es i, per tant, dins dels avantatges i dificultats que això comporta.

  • Distància educativa.

Creiem completament en aquest concepte educatiu bàsic, pel qual entre educador i educand sempre ha d'existir una distància psicològica i ètica mínima per considerar la nostra actuació com a educativa i no d'amistat.

Amb això destaquem que el vincle d'unió és la relació educativa i no d'amistat entre educadors i educands.

  • Equip Educatiu.
El concepte de distància educativa s'ha d'ampliar també a l'Equip Educatiu, entés com a conjunt de persones preparades o en preparació per a educar competentment en el temps de lleure, i amb aquest vincle d'unió fonamental. Amb això destaquem que el vincle d'unió és la relació educativa i no d'amistat entre els educadors/es entre sí. Això no descarta la possibilitat d'establir certs vincles d'amistat, sempre supeditats a la relació educativa i sempre que no afectin l'actuació amb els educands o el treball en equip.

 

   
© Colònies i Esplai Don Bosco i Centre Juvenil Meridiana - Q0800197F - Barcelona - 1987-2012