Login Form  

   

Colònies i Esplai Don Bosco neix l'any 1987, per atendre la població infantil, de 6 a 13 anys, en el camp de l'educació en el lleure. Vol ser una alternativa a l'oci comercial (discoteques, cinema, videojocs, cibers ...) i no saludable (drogues, alcohol, bandes, delinqüència juvenil...), des de la prevenció educativa. Avui dia, l'edat s'ha ampliat fins als 16, i amb previsió d'abastar fins als 18.

L'entitat Colònies i Esplai Don Bosco, situada al barri de Navas, Barcelona, funciona des de l'any 1987, tot atenent a infants, adolescents i joves dels Districtes de Sant Andreu (Navas, La Sagrera , El Congrés), Sant Martí (Bac de Roda, Clot, Camp de l'Arpa) i Horta-Guinardó (Guinardó).

És una entitat reconeguda per la Secretaria General de Joventut (Departament de la Presidència ) de la Generalitat de Catalunya, on està registrada amb el número 677.

Des de l'any 1988, l'entitat es regeix per l' Associació Juvenil Colònies i Esplai Don Bosco (G-58929365) fins que, l'any 1998, l'Associació Juvenil cedeix la seva titularitat a la Parròquia Sant Joan Bosco (Q- 0800197F) , confiada per l' Arquebisbat de Barcelona a la Societat de Sant Francesc de Sales (Salesians).

Els nostres projectes tenen com a finalitat oferir una proposta educativa en el temps de lleure, intentant ésser un servei educatiu integral, actiu, alliberador i de prevenció, que vol arribar a totes les dimensions de la persona, capacitant-la per a ésser protagonista del seu propi creixement.

Es dirigeix a infants, adolescents i joves, generalment de famílies normalitzades, integrant amb aquests d'altres amb necessitats educatives especials, ja sigui per algun tipus de discapacitat física, per procedir de famílies emigrades amb dificultats d'adaptació o per procedir de famílies que presenten desestructuració social i/o familiar. S'amplia el radi d'acció a les famílies dels infants, adolescents i joves atesos, així com als membres de l'Equip Educatiu.

 

La seva finalitat és l'educació en el temps de lleure i l'atenció a infants i joves amb problemàtica social i/o familiar, basada en la Proposta Educativa d'Esplais i Centres Juvenils Salesians . Sent els trets més característics:

•  Centrada en la persona: tenint una visió positiva dels joves i les seves capacitats, acollint a tothom tal com és, tenint cura del creixement personal i el procés de maduració segons el seu propi projecte de vida. Compartint les diferents realitats i experiències dins la societat i l'església i la recerca en el sentit de la vida.

•  Inserida i transformadora de la societat: Treballant per la societat des del nostre context social més pròxim. Sensibilitzant en tot allò que ens envolta i rebutjant el conformisme.

•  Fonamentada en la fe i els valors evangèlics: com una crida a la llibertat de l'home i una resposta que implica una opció de la persona que entra en diàleg amb Jesucrist.

•  Segons l'estil de Don Bosco: promovent experiències positives de bé i pretenent respondre a les aspiracions i als interessos més profunds dels nois i noies i dels joves. Creant un ambient educatiu com a vehicle i proposta de valors com l'alegria i l'optimisme, el lliurament, el servei i la solidaritat. Acollint a cadascun incondicionalment, creant lligams de familiaritat i confiança. Fent possible la presència i convivència de joves i animadors, participant de la vida i de les inquietuds de tothom i oferint elements per a una maduració progressiva de les persones.

   
© Colònies i Esplai Don Bosco i Centre Juvenil Meridiana - Q0800197F - Barcelona - 1987-2012