Login Form  

   

 

 

Casa que acull.

El Centre Colònies i Esplai Don Bosco vol ser un espai d'àmplia acollida per els infants, adolescents i joves del nostre territori d'actuació.

Això es concreta en l'esperit de família i l'ambient educatiu, en l'amabilitat com a línia de tracte educatiu, en la Comunitat Educativo-Pastoral com a unió de totes les persones que es mouen al voltant del Centre i en la transversalitat com el marc d'acció que envolta totes les característiques ideològiques i educatives del nostre estil.

 

 

 

 

Escola que encamina vers la vida.

Pensem que la nostra tasca no té sentit si no és una eina educativa per als infants, adolescents i joves i per a les seves famílies. Per això pensem que hem d'educar amb les nostres característiques d'estil propi: el criteri preventiu, la cura per l'ambient educatiu, la relació educativa personal i grupal, la presència educativa activa i la possibilitat d'una oferta d'obertura a l'experiència de Déu. I ho fem pensant en arribar a educar en quatre dimensions fonamentals, que creen una educació integral: dimensió educativa i cultural, dimensió evangelitzadora i catequètica, dimensió professional i vocacional, dimensió social i associativa.

 

 

Pati on es comparteix l'amistat i l'alegria.

Tres pilars bàsics dins el nostre estil es representen amb la figura metafòrica del pati. Són l'ambient educatiu basat en la confiança i el treball en grup, l'alegria basada en la Resurrecció cristiana i com a manifestació de la felicitat profunda, i la celebració i la festa com a expressió màxima del valor educatiu de l'alegria.

 

 

 

 

Parròquia que evangelitza.

El nostre Centre és fruit del convenciment dels Salesians i de la Parròquia Sant Joan Bosco de la qualitat de l'ambient esplai-centre juvenil. Aquest convenciment es basa en l'experiència educativa de Don Bosco, i té el seu fonament en la concepció cristiana de tota la seva pedagogia, des de la centralitat dels joves fins al compromís de transformació del món.

Per això un educador d'un centre salesià és cridat a l'evangelització implícita i explícita, així com a la seva educació personal en la fe i en la pastoral. Això es concreta en un Pla de Formació i en un Itinerari d'Educació en la Fe propis.

 

   
© Colònies i Esplai Don Bosco i Centre Juvenil Meridiana - Q0800197F - Barcelona - 1987-2012