Login Form  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parròquia Sant Joan Bosco , Titular del Centre, és una parròquia confiada per l' Arquebisbat de Barcelona als Salesians. Per tant, el nostre estil particular de comprendre l'educació i de treballar és l'Estil Salesià.

La nostra acció educativa s'insereix, així, en l'acció de la Pastoral Juvenil de la Parròquia. Així doncs, ens encabim dins d'un projecte més ampli: en primer lloc el de la Parròquia Sant Joan Bosco , i també en el Projecte Orgànic de la Inspectoria Mare de Déu de la Mercè (Salesians de Barcelona) i en el de la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya . Per això acceptem i ens comprometem a viure i a transmetre la Proposta Educativa dels Esplais i Centres Juvenils Salesians.

L'origen del nostre estil i del nostre Sistema Educatiu es basa en Don Bosco, capellà i educador pràctic de la Itàlia de finals del segle XIX i en la seva acció educativa (actuacions, institucions i escrits). El seu sistema educatiu és pedagogia (manera d'educar), pastoral (manera d'evangelitzar) i espiritualitat (manera de viure).

Com a trets identificatius de l'estil educatiu propi destaquem que:

 

•  El Sistema Educatiu Salesià es basa en el Sistema Preventiu.

•  Els seus continguts són la raó (raonabilitat, dimensió educativa) i la religió (fe, dimensió d'obertura a la transcendència).

•  La seva metodologia és la paraula italiana amorevolezza (amoriositat, amor, amabilitat...).

•  Les seves concrecions són: l'ambient educatiu, l'esperit de família, l'amistat, la paternitat i l'amor exigent, la assistència o presència educativa, la pedagogia de l'alegria i de la festa i la relació educativa tant personal (acompanyament) com grupal i col·lectiva.

Dins dels continguts del Sistema, creiem en l'educació integral de la persona, en totes les seves dimensions. Posem, doncs, esforços per arribar a ser (agents i destinataris) honrats ciutadans (educació en la raó) i bons cristians (educació en la fe).

 

 

   
© Colònies i Esplai Don Bosco i Centre Juvenil Meridiana - Q0800197F - Barcelona - 1987-2012