Login Form  

   

 

 

En el món actual veiem la importància de vetllar per la serietat i professionalitat (no professionalització) de la nostra actuació educativa i pastoral, perquè tot això fa del nostre Centre un Centre de Qualitat. Ser un Centre portat endavant per voluntaris/es no treu que pugui ser un Centre professional, de qualitat.

D'aquesta manera, vetllem per la formació adequada de l'Equip Educatiu, tot combinant la formació en el propi Centre (reunions ordinàries, trobades específiques...) amb d'altres de la Parròquia , de la Inspectoria Salesiana i, de manera especial, de la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya i l' Escola Mirall .

Així, intentem que el màxim número de persones tingui la possibilitat d'obtenir la titulació reglada com a Monitors/es i/o Directors/es d'Activitats de Lleure i/o de fer les pràctiques per a obtenir-la.

Tot això es concreta en el Pla de Formació de la Federació i en el del Pla de Formació Local del propi Centre.

També per això volem que el nostre Centre destaqui per la seva serietat en el treball ordinari, tant en la vessant educativa com en la gestió. D'aquesta manera fem extensiva la preocupació per la formació de l'Equip Educatiu a la oferta formativa proposada tant a les activitats amb els infants, adolescents i joves, com en els projectes específics per a les famílies d'aquests.

Finalment, fem tot el que possible per complir i fer complir la legislació vigent quant a l'àmbit d'actuació propi del nostre Centre i de les persones que el formem (CEP: infants, adolescents i joves, famílies i educadors/es).

 

   
© Colònies i Esplai Don Bosco i Centre Juvenil Meridiana - Q0800197F - Barcelona - 1987-2012